Specialist in Renovatie

Renovatie is een belangrijk onderdeel om de levensduur van je woning te verlengen. Goede renovatie levert op termijn dus geld op! Ik lever een compleet pakket op het gebied van renovatie.

Werkwijze
Bij de inspectie wordt gekeken, welke zaken er gerenoveerd moeten worden en offreren deze. Zo komen er achteraf geen onverwachtse kosten. Vervolgens ga ik over tot het uitvoeren van de renovatie. Hierbij leveren ik geen half werk. Kleine beschadigingen pak ik meteen op om grotere schades in de toekomst te voorkomen. Dit levert niet alleen een mooier resultaat maar dit bespaart je geld in de toekomst.